Znalec - Ing. Ondrej Kvetko

Kúpeľná 1236/78
Revúca
05001
+421 948 260978
+421 902 970300
+421 58 4431992
ondrej@kvetko.sk

Znalecké posudky

Vypracovávam znalecké posudky na byty, rodinné domy, pozemky, výrobné a nevýrobné objekty pre zriadenie záložného práva banky, daňové účely, dobrovoľné dražby, dedičské konania, prevod nehnuteľností a pod.